Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นางสาวกัลยรัตน์    ขำวงษ์

รหัสนักศึกษา :
601320829
ชื่อ - สกุล :
นางสาวกัลยรัตน์   ขำวงษ์
Name :
Kanyarat    Khamwong
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
อาจารย์เสถียร ทีทา
ประเภทการศึกษา :
โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
วิธีทั่วไปสำหรับตรวจสอบการหารลงตัว

บทคัดย่อ
Toppic
The General Methods for Testing Divisibility

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
1
ครั้งที่ขอสอบจบ :
1
วันที่สอบจบล่าสุด :
30 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000