Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ

รหัสนักศึกษา :
601320825
ชื่อ - สกุล :
นางสาวกนกวรรณ   เกิดคำ
Name :
Kanokwan    Kerdkam
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ประเภทการศึกษา :
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ k-ไซคลิครูปโซ่

บทคัดย่อ
เรียก G เป็นกราฟk−  ไซคลิคที่อยู่ในรูปโซ่ สำหรับแต่ละ1<
Toppic
An algorithm for finding the numbers of spanning tree of chain k-cyclic graphs

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
1
ครั้งที่ขอสอบจบ :
4
วันที่สอบจบล่าสุด :
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000