Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ น.ส.ศิริลักษณ์    สุนทรศักดิ์สิทธิ์

รหัสนักศึกษา :
571321004
ชื่อ - สกุล :
น.ส.ศิริลักษณ์   สุนทรศักดิ์สิทธิ์
Name :
Siriluck    Sunthornsaksit
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ประเภทการศึกษา :
ชื่อเรื่อง
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจุดตรึงของบานาคในจำนวนจริง

บทคัดย่อ
Toppic

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
0
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000