Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาหมู่เรียน


ยังไม่มีผลสอบ
กรุณารอผลสอบอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่สอบแล้ว

อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย

วันที่ขอสอบ : 10 พฤษภาคม 2564     เวลา : 10:00 น.    ห้องสอบ : 12404    จำนวน : 1 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320810
นางสาวศรุตยา    บุญอินทร์
ศึกษาบทความทางคณิตศาสตร์
ยังไม่ประกาศ

Back


Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000